ANTI MONEY LAUNDRY - PWC

Det har skett många förändringar kring regulatoriska krav för finansbranschen, och tillsynsmyndigheter granskar organisationers förmåga att hantera risker för ekonomisk brottslighet genom data och analys. Över ett dussin globala finansinstitut har dömts till böter på hundratals miljoner till miljarder dollar för penningtvätt och/eller brott mot sanktioner. PwC betjänar världens ledande företag som arbetar med bekämpning av penningtvätt och sanktioner. Det bevisas av det faktum att vi har valts ut för att slutföra regleringsåtgärder för de mest komplexa tillsynsåtgärderna. Vi har omfattande specialistkompetens inom viktiga tjänsteområden, inklusive regulatoriska frågor, system- och datahantering samt forensiska utredningar. Det innebär att vi kan tillhandahålla den kunskap som krävs för att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt hjälpa. Du uppfyller dina lagstadgade krav. Sanktioner och kundkontrolltjänster inkluderar:
- Programutveckling och sanering
- Utredningsstöd
- Implementering av teknik
- Trimning och optimering
- Varningsrensning och robotik

LÄNK