Om Buytrust

2017 startade jag, Bertil Adolfsson, Buytrust AB för att kanalisera alla mina kunskaper som jag genom åren har lärt mig. Genom mina olika anställningar har service och kvalitet varit mina ledord där jag har hjälpt företag samt större myndigheter med smarta kort, certifikat och system för att hantera dem.

Nu med mitt eget bolag vill jag hjälpa mindre företag som inte har kunskapen men däremot samma behov som de större. Fördelen att vara en mindre leverantör är att vi kan finna de lösningar som vi bedömer att vara de bästa på marknaden. I vissa fall kan vi också ta in en produkt om det finns specifika behov från dig som slutkund.

Det är mycket enklare och billigare att förebereda er organisation att en incident kan inträffa. Genom att vara förberedd kan ni snabbt och enkelt återställa er miljö med virtuella servrar som är ett knapptryck borta. Om er personal arbetar hemifrån är det också viktigt att utgå från att deras hemmanätverk är infekterat och därmed isolerar företagsdator från alla andra enheter.

Om du och ditt företag är i behov av en lösning men inte vet hur ni ska gå till väga,

Kontakta oss på Buytrust!

Våra specialområden

Vill du har mer information? Vänligen kontakta oss!